Rozpoznanie i oczyszczanie terenu z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego:

 

              W Polsce ciągle mamy do czynienia z setkami hektarów gruntów, w których ciągle zalegają niewypały i niewybuchy pochodzące głównie z II wojny światowej stanowiące duże zagrożenie nie tylko dla inwestorów wykonujących prace ziemne lecz także dla reszty społeczności. Firma INVICTUS technologies powstała między innymi po to by na Państwa życzenie uwolnić nasze ziemie z przedmiotów siejących tak poważne zagrożenie. Prace saperskie, które wykonujemy polegają na rozpoznaniu terenu pod kontem nasycenia przedmiotów ferromagnetycznych zalegających w gruncie, sprawdzeniu tych przedmiotów pod kontem niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia, a następnie podjęciu, usunięciu i zniszczeniu tych przedmiotów przez wykwalifikowaną ekipę saperów.

 

Dokumentacja:

Po rzetelnym wykonaniu czynności związanych z rozpoznaniem i oczyszczeniem terenu z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego tworzymy dokumentację powykonawczą stanowiącą dokładny opis przebiegu prac, dokumentację zdjęciową podjętych znalezisk oraz dokument potwierdzający oczyszczenie terenu tzw. Certyfikat Czystości.

 

Nadzór saperski:

Są miejsca, gdzie wcześniejsze rozpoznanie i oczyszczenie terenu z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego jest praktycznie niemożliwe ze względu na ukształtowanie terenu lub innego rodzaju utrudnienia. Aby uniknąć zagrożenia i obaw wśród inwestorów firma INVICTUS technologies oferuje nadzór wykwalifikowanej grupy saperów podczas czynności związanych z pracami ziemnymi co zapewnia bezpieczeństwo i ciągłość realizowanych inwestycji.

 

Prace podwodne:

Niestety przedmioty niebezpieczne pochodzenia wojskowego zalegają nie tylko w glebach lecz także w bardzo dużej mierze w środowisku wodnym. Firma Invictus Technologies dysponuje wykwalifikowaną grupą nurków z uprawnieniami saperskimi, nowoczesnym sprzętem oraz długoletnim doświadczeniem w wykonywaniu tego typu prac. Te wszystkie czynniki pozwalają naszej firmie na najwyższym poziomie wykonywać czynności związane z rozpoznaniem oraz oczyszczaniem saperskim rzek, jezior i innych akwenów.

Firma Invictus Technologies dysponuje także sprzętem pozwalającym wykryć przedmioty ferromagnetyczne zalegające na dużych głębokościach. Stworzenie mapy elementów metalowych odbywa się z łodzi bez schodzenia do wody co ułatwia późniejszą pracę nurków-saperów i znacznie skraca czas penetracji.